Text Size

“โครงงานน้ำดื่มสมุนไพร ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ มีจิตอาสา โรงเรียนอนุบาลชำนิเป็นตัวแทนกลุ่มจังหวัด

รายละเอียด:
เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนอนุบาลชำนิได้เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดโครงงานนักเรียนประเภทโครงงานคุณธรรมจริยธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ วัดธรรมธีราราม(วัดหลังโรงเลื่อย) เพื่อคัดเลือกตัวแทนของกลุ่มจังหวัด(บุรีรัมย์-สุรินทร์)ไปแข่งขันประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อรับโล่เกียรติยศจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ในวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนอนุบาลชำนิเป็น ๑ ใน ๕ ทีมที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้เป็นตัวแทนของกลุ่มจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคต่อไป.... (ราชวุฒิ วุฒิยาสาร รายงาน)...
100_9070
100_9114
100_9121
ครูเริงชัย..กับลูกๆที่น่ารัก
ครูศิริรัตน์-ครูสมสะนุก  ดูแลโครงการ
เจ้าของโครงงาน..คุณครูศิริรัตน์กับนักเรียน
นำเสนอ..ต่อคณะกรรมการ..
100_9008
100_9024
100_9052
100_9056
100_9068
วัดธรรมธีราราม
ความคิดเห็น
deena
ขอชมเชย...เป็นตัวแทนเขต/จังหวัดไปร่วมคัดเลือกระดับภาค...ที่นคราชสีมา
1737 วัน ที่ผ่านมา
 
deena
ขอแสดงความยินดีด้วย....
1745 วัน ที่ผ่านมา
 

Site Login