Text Size

เกี่ยวกับฉัน

ข้อมูลทั่วไป

เพศ
ชาย
วันเกิด
16/05/2546
เกี่ยวกับฉัน
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ได้เปิดทำการเรียนการ สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2546 จำนวน 3 ชั้นเรียน ได้แก่ ชั้นอนุบาล 1 ชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้คัดเลือกเด็กจากเด็กทั่วไปโดยวิธีจับฉลาก นักเรียนที่เข้าเรียนไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ข้อพิจารณาที่สำคัญคือ ผู้ปกครองต้องพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับโรงเรียนฯ ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
ปัจจุบันมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา เป็นผู้ถือใบอนุญาตโรงเรียนฯ และเปิดทำการเรียนการสอนครบ 8 ชั้นเรียน คือ ชั้นอนุบาล 1?2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาโดยมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา เป็นโรงเรียนเอกชนที่ไม่เก็บค่าเล่าเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่าง เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 ถึงปัจจุบัน ในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา มีนักเรียนทั้งหมด 240 คน รับนักเรียนโดยการจับฉ

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน/สถานศึกษา

ชื่อโรงเรียน/สถานศึกษา
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
เปิดสอนถึงระดับ
มัธยมต้น
ผู้บริหาร
นายวิเชียร ไชยบัง

ข้อมูลการติดต่อ

โทรศัพท์พื้นฐาน
0-4466-1564-7
ที่อยู่
162 หมู่ 13 บ้านกวางงอย
ถนน
-
ตำบล
โคกกลาง
อำเภอ
ลำปลายมาศ
จังหวัด
บุรีรัมย์
เว็บไซท์
www.lpmp.org
อีเมล์
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

การศึกษา

วุฒิการศึกษาสูงสุด
-
สถาบันการศึกษา
-
วิชาเอก
-
ปีที่สำเร็จการศึกษา
-

การทำงาน

ตำแหน่ง
-
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
ประกาศรับสมัครครู

โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศล เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และ เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนให้โรงเรียนอื่นทั่วประเทศ ต้องการรับสมัครครูหลายตำแหน่ง
ตำแหน่งที่รับสมัคร
ครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน 6 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- จบปริญญาตรี (มีวุฒิครู หรือ ไม่มี ก็ได้)
- มีความตั้งใจ กล้าหาญและมีความคิดนอกกรอบที่จะพัฒนาการศึกษาในรูปแบบใหม่
- ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะอุทิศเวลาให้กับการทำงานอย่างเต็มที่

สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาล และ ประกันชีวิต
- อาหารกลางวัน ที่พัก เครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
- บรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีความสุข
- เงินเดือน ไม่ต่ำกว่าเงินเดือนครูในภาครัฐ

การรับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
1. สมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์ที่ ฝ่ายธุรการโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
2. ส่งเอกสารสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ฝ่ายธุรการโรงเรียน
4 ปี ที่ผ่านมา
 • เป็นสมาชิกเมื่อ
 • วันพุธที่ 06 กรกฏาคม 2011 เวลา 13:28 น.
 • ออนไลน์ล่าสุด
 • 4 ปี ที่ผ่านมา
 • ผู้เข้าเยี่ยมชม
 • 11859 ครั้ง
 • friends 1278 วัน ที่ผ่านมา
 • friends 1438 วัน ที่ผ่านมา
 • friends 1478 วัน ที่ผ่านมา
 • โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา และ Administrator เป็นเพื่อนกันแล้ว
  friends 1565 วัน ที่ผ่านมา
 • โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ประกาศรับสมัครครู โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศล เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และ เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนให้โรงเรียนอื่นทั่วประเทศ ต้องการรับสมัครครูหลายตำแหน่ง ตำแหน่งที่รับสมัคร ครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน 6 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร - จบปริญญาตรี (มีวุฒิครู หรือ ไม่มี ก็ได้) - มีความตั้งใจ กล้าหาญและมีความคิดนอกกรอบที่จะพัฒนาการศึกษาในรูปแบบใหม่ - ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะอุทิศเวลาให้กับการทำงานอย่างเต็มที่ สวัสดิการ - ค่ารักษาพยาบาล และ ประกันชีวิต - อาหารกลางวัน ที่พัก เครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ - บรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีความสุข - เงินเดือน ไม่ต่ำกว่าเงินเดือนครูในภาครัฐ การรับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 1. สมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์ที่ ฝ่ายธุรการโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 2. ส่งเอกสารสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ฝ่ายธุรการโรงเรียน
  profile 1566 วัน ที่ผ่านมา
  • โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนการกุศล เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และ เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนให้โรงเรียนอื่นทั่วประเทศ ต้องการรับสมัครครูหลายตำแหน่งติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 044 – 661564 – 7
  photos 1566 วัน ที่ผ่านมา

การเข้าร่วมกิจกรรมของฉัน

No events created or joined by the user yet.

Site Login