Text Size

เกี่ยวกับฉัน

ข้อมูลทั่วไป

เพศ
หญิง
วันเกิด
24/09/2525

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน/สถานศึกษา

ข้อมูลการติดต่อ

การศึกษา

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิชาเอก
คอมพิวเตอร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2548

การทำงาน

ตำแหน่ง
ครู

เพื่อน

  • ยังไม่มีเพื่อน
รินทร์ลภัส
รินทร์ลภัส
  • เป็นสมาชิกเมื่อ
  • วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2010 เวลา 21:05 น.
  • ออนไลน์ล่าสุด
  • 7 ปี ที่ผ่านมา
  • ผู้เข้าเยี่ยมชม
  • 1746 ครั้ง

การเข้าร่วมกิจกรรมของฉัน

No events created or joined by the user yet.

รูปภาพล่าสุด

No photos uploaded yet.

Site Login