Text Size

เกี่ยวกับฉัน

ข้อมูลทั่วไป

เพศ
ชาย
วันเกิด
06/11/2502
เกี่ยวกับฉัน
ผิวเนื้อดำแดง หล่อไปหมด

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน/สถานศึกษา

ชื่อโรงเรียน/สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกสนวน
กลุ่มโรงเรียน
ชำนิ 1
เปิดสอนถึงระดับ
ขยายโอกาส
ผู้บริหาร
นายสุริยา พวงมาลัย
จำนวนนักเรียน
335 คน
จำนวนห้องเรียน
12 ห้อง
จำนวนบุคลากร
19 คน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่
105 หมู่ที่ 1 บ้านเมืองยาง
ถนน
-
ตำบล
เมืองยาง
อำเภอ
ชำนิ
จังหวัด
บุรีรัมย์
เว็บไซท์
-
อีเมล์
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

การศึกษา

ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านตาเหล็ง อ.ชำนิ
ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิชาเอก
การบริหารการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2551

การทำงาน

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ
วิทยฐานะ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รายได้/เงินเดือน
54,280 บาท
เครื่องราชอิสริภาภรณ์
ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
วันเริ่มปฏิบัติงาน
03/05/2525
สถานที่ทำงาน
โรงเรียนบ้านโคกสนวน ต.โคกสนวน อ.ชำนิ สพป.บร. 1
ประวัติการรับราชการ
1.ครู 2 โรงเรียนบ้านประคอง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
2.อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านตาเหล็ง อ.ชำนิ
จ.บุรีรัมย์
3.ครูใหญ่โรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า
อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
4.ครูใหญ่โรงเรียนบ้านจาน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
5.ครูใหญ่-อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดโคกเจริญ
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
6.อาจารย์ใหญ่-ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประคอง
อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
7.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสนวน อ.ชำนิ
จ.บุรีรัมย์
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.บริหารการศึกษา
2.ประธานกลุ่มพัฒนาชีวิตครูอำเภอชำนิ
3.กรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมัธยม
ศึกษาตอนต้น
ผลงานที่ภาคภูมิใจ/ความสามารถพิเศษ
-ส่งเสริมสนับสนุนครูและนักเรียนมีผลงานดีเด่นด้านศิลปะ ได้รับรางวัล ระดับประเทศ และระดับอาเซี่ยน
คติ
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

เพื่อน

  • ยังไม่มีเพื่อน
นายสุริยา  พวงมาลัย
นายสุริยา พวงมาลัย
ขอบคุณมากครับทื่เข้าเยี่ยมชม ขอให้โชคดี และรวย รวย โดยไม่มีเหตุผล
4 ปี ที่ผ่านมา
  • เป็นสมาชิกเมื่อ
  • วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2010 เวลา 18:56 น.
  • ออนไลน์ล่าสุด
  • 8 เดือน ที่ผ่านมา
  • ผู้เข้าเยี่ยมชม
  • 10062 ครั้ง

การเข้าร่วมกิจกรรมของฉัน

No events created or joined by the user yet.

รูปภาพล่าสุด

Site Login