lunchjatukham58

“อาหารกลางวันเพื่อน้องๆโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา”

“อาหารกลางวันเพื่อน้องๆโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา” เมื่อวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะผู้บริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นำทีมโดยนางเตือนจิตร บงค์บุตร ผอ.กศน.อำเภอลำปลายมาศและนายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ ผอ.กศน.อำเภอบ้านด่าน ได้นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยาพร้อมทั้งได้นำอุปกรณ์การเรียน ขนมผลไม้มามอบให้นักเรียนเนื่องในวันคล้ายวันเกิด โดยมีนายคะนอง บุญทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายราชวุฒิ วุฒิยาสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยาและคณะครูให้การต้อนรับ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยาได้รับประทานอาหารมื้อพิเศษและได้รับมอบอุปกรณ์การเรียนเพื่อใช้ในการเรียน อันจะเป็นประโยชน์ก่อให้เกิดแรงจูงใจให้นักเรียนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตของตัวเองและของประเทศชาติสืบไป.../ชินกร มัชปโม ภาพ/ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สปช.สพป.บร.๑ รายงาน

รายละเอียด
chumniscout58

เขตพัฒนาการศึกษาชำนิ จัดพิธีสวนสนามลูกเสือ

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายพิภพ หนูขวัญ นายอำเภอชำนิ เป็นประธาน พิธีสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ของเขตพัฒนาการศึกษาชำนิ ณ สนามโรงเรียนอนุบาลชำนิ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปีเป็น "วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ" หรือ "วันลูกเสือ" พิธีสวนสนามครั้งนี้ มีลูกเสือโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน ๑๗ โรงเรียน ผู้กำกับและลูกเสือ จำนวน ๖๘๔ คน (นายสุริยา พวงมาลัย ถ่ายภาพและรายงาน)

รายละเอียด
uthai1studytour58

โรงเรียนสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 1 ดูงานที่โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 คณะครูจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จำนวน 23 โรงเรียน รวม 55 คน ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL) ที่โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งคณะผู้ศึกษาดูงานได้ศึกษาดูงานการจัดทำสนามเด็กเล่นแบบ BBL การจัดห้องเรียนที่กระตุ้นสมอง การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาการทางสมอง และการผลิตสื่อ BBL ของคณะครูโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม โดยการดูงานในครั้งนี้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3 ได้แสดงกิจกรรม Cup Song ให้คณะผู้ศึกษาดูงานได้รับชม โดยมีคณะศึกษานิเทศก์จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำท้องถิ่นร่วมให้การต้อนรับ...(ธนภัทร สิริวาส รายงาน / บารมี ศรีรักษา … ถ่ายภาพ)

รายละเอียด
dreamkid58

สายสัมพันธ์สานฝันเยาวชน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 นายสมชาย ทองสีมัน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำคณะผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ออกเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองสองห้องตามโครงการ “สายสัมพันธ์สานฝันเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2558″ ซึ่งในโครงการประกอบด้วย การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 20 ทุน ปลูกต้นไม้ เลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนักเรียน รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนที่มาร่วมต้อนรับ....( เกียรติศักดิ์ รสจันทร์…รายงาน)

รายละเอียด
plangrouplp458

"ประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่ม รร.ลำปลายมาศ ๔"

เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายสมชาย สุเรรัมย์ ผู้ำนวยการโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม ในฐานนะประธานกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ได้นำคณะผู้บริหารในกลุ่มฯจำนวน ๑๐ คน ประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ณ ห้องประชุมเขื่อนสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการเตรียมการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีผู้บริหารภายในกลุุ่มร่วมมือกันจัดทำแผนปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นอย่างดี..(ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย ปสช.สพป.บร.๑ ายงาน)

รายละเอียด
khoksanuandrug58

โคกสนวนเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต้านยาเสพติด

เมื่อ วันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายสุริยา พวงมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสนวน นำคณะครู นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖-มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านยาเสพติด ที่วัดระหานธุดงคสถาน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน กับ โรงเรียนบ้านโคกสนวน ซึ่งงบประมาณค่าดำเนินการทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน เป็นผู้สนับสนุนทั้งหมด ทางโรงเรียนบ้านโคกสนวน จึงขอประกาศอนุโมทนาบุญ และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ (นางแก้วตา เติมงาม ถ่ายภาพ นายสุริยา พวงมาลัย รายงาน)

รายละเอียด
thairocket58

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ

“กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ” เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมประเพณีบุญบั้งไฟ จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบนแสลงพัน ซึ่งประกอบด้วยขบวนรำเซิ้งและขบวนบั้งไฟของโรงเรียนและของหมู่บ้าน จำนวน ๑๓ ขบวน โดยมีนายโสภณ ซารัมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มาเป็นประธานในพิธี ได้รับการต้อนรับจากนายวิษณุ สุบินวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันพร้อมทั้งคณะผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลแสลงพันตำบลใกล้เคียง กิจกรรมในงานประกอบด้วย การประกวดขบวนฟ้อนรำสวยงาม การประกวดบั้งไฟตกแต่งสวยงามชิงเงินรางวัล ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีของชาวอีสานให้คงอยู่คู่กับคนอีสานและลูกหลานสืบไป.../ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สปช.สพป.บร.๑ ภาพ/รายงาน

รายละเอียด
swimwangnue58

อบต.วังเหนือจัดให้ความรู้ป้องกันการจมน้ำแก่นักเรียน 2 รุ่น

อบต.วังเหนือ จัดโครงการให้ความรู้ป้องกันการจมน้ำแก่นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในตำบลวังเหนือ ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก และโรงเรียนวัดบ้านกะหาด เพื่อให้นักเรียนความความรู้ มัทักษะในการว่ายน้ำ สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยจากการจมน้ำได้ โดยเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายสัญญา ชาญวิเศษ นายก อบต.วังเหนือ พร้อมด้วย นางกาญจนา เขมะปัญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และนายวิชชา กลิ่นวงศ์ ผอ.โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก ได้ร่วมจัดกิจกรรม โครงการวังเหนือป้องกันเด็กจมน้ำให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก และโรงเรียนวัดบ้านกะหาด ณ บริเวณสนามหน้า อบต.วังเหนือ โดยมี อ.สถาพร ศรีวรรณ ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และรุ่นที่ ๒ จัดขึ้นในวันที่ ๑๗ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีนักเรียนจากโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก และโรงเรียนวัดบ้านกะหาด เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๐ คน .... (ทรงภพ แสงตระการ… รายงาน)

รายละเอียด
eva5pfhase2

สพฐ.ประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น ระยะที่ ๒

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูผู้สอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนายอรุณ พรหมจรรย์ และนายธนัฐชัย ตาควัน คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ.ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในสถานศึกษา ๕ ประเภท ได้แก่ โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดีศรีตำบล ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. ด้านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง การเสริมสร้างค่านิยม ๑๒ ประการ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเกณฑ์และเงื่อนไขใน ๕ ประเภทนี้ โดยมี นายประมวล บุญทีฆ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และคณะร่วมต้อนรับ.....( ประทีป หีบแก้ว… รายงาน)

รายละเอียด
reading58

บุรีรัมย์ เขต 1 ตั้งเป้า ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ภาคเรียน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เรียกประชุม รอง ผอ.สพป. และศึกษานิเทศก์ในสังกัด ทุกคน เพื่อมอบนโยบายการนิเทศติดตาม กำกับและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนตามจุดเน้นที่เขตพื้นที่การศึกษาได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ต้องอ่านออกเขียนได้อย่างเหมาะสมกับวัยภายในสิ้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 หรือภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ ซึ่งได้มีการประชุมชี้แจงแนวนโยบายนี้แก่ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกคน และได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและครูผู้สอนชั้น ป.1 “พลิกโฉมการสอน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี” ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) ซึ่งเป็นแนวทางและเป้าหมายระดับประเทศที่กำหนดไว้ ....... นายสุพจน์ เจียมใจ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการอบรมครูทางไกล พร้อมกันทั่วประเทศ เรื่อง“พลิกโฉมการสอน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี” ไปแล้วครบทุกโรงเรียน สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เห็นว่า การจัดการเรียนรู้แก่เด็กแบบมุ่งเน้นแนวทางพัฒนาการทางสมองนี้เป็นรูปแบบที่ดี ถ้าครูผู้สอนนำไปปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้แก่เด็ก นักเรียนก็จะได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ และเชื่อว่าจะสามารถอ่านออกเขียนได้ภายในสิ้นภาคเรียนแรก จึงได้เชิญรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ทุกคน ที่ได้มอบหมายให้รับผิดชอบนิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียนแต่ละพื้นที่ไปแล้ว มาประชุมชี้แจงแนวทางการออกนิเทศติดตาม ให้ความช่วยเหลือแต่ละโรงเรียนแบบเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยมีข้อมูลการอ่านเขียนของนักเรียนรายบุคคล เป็นข้อมูลในการติดตามดูพัฒนาการของเด็ก และให้คำแนะนำแก่โรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการกุญแจ 5 ดอก เพื่อกระตุ้นพัฒนาการทางสมองของเด็ก โดยจะมีการติดตามผลเป็นระยะและคาดว่าภายในเดือนกันยายน 2558 นักเรียน ป.1 ในสังกัดจะได้รับการพัฒนาให้อ่านออกเขียนได้ทุกคน…” ....(ศากุน ศิริพานิช...รายงาน)

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

e-GP

egp54

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) และการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บุคลากรผู้รับผิดชอบงานการเงินและพัสดุของโรงเรียน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2554 งบลงทุน ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 2 โรงเรียน และค่าสิ่งก่อสร้าง จำนวน 80 โรงเรียน ...นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ e-GP ได้ สามารถจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างและค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้ง มีความรู้เรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการจัดหาพัสดุได้ถูกต้องตามระเบียบ และเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุได้ถูกต้องรวดเร็วตามนโยบายของรัฐบาล

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 10885 บุคคลทั่วไป และ 2 สมาชิก ออนไลน์

Site Login