nondaengcatfish58

โรงเรียนบ้านโนนแดงรับพันธุ์ปลาดุก

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนบ้านโนนแดง โดยมีท่าน อภิวัฒน์ บุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูนักเรียน ได้รับพันธุ์ปลาดุก จำนวน 200 ตัว จากท่าน ร.อ. ศิริศักดิ์ ประโลมรัมย์ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ และขอขอบคุณท่าน ดร.ธงชัย เพิ่มงาม ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้มอบพันธุ์ปลาดุกให้โรงเรียน ในโครงการสถานศึกษาพอเพียง (โสภณ ชุมพลศักดิ์ รายงาน)

รายละเอียด
lunchjatukham58

“อาหารกลางวันเพื่อน้องๆโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา”

“อาหารกลางวันเพื่อน้องๆโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา” เมื่อวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะผู้บริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นำทีมโดยนางเตือนจิตร บงค์บุตร ผอ.กศน.อำเภอลำปลายมาศและนายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ ผอ.กศน.อำเภอบ้านด่าน ได้นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยาพร้อมทั้งได้นำอุปกรณ์การเรียน ขนมผลไม้มามอบให้นักเรียนเนื่องในวันคล้ายวันเกิด โดยมีนายคะนอง บุญทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายราชวุฒิ วุฒิยาสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยาและคณะครูให้การต้อนรับ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยาได้รับประทานอาหารมื้อพิเศษและได้รับมอบอุปกรณ์การเรียนเพื่อใช้ในการเรียน อันจะเป็นประโยชน์ก่อให้เกิดแรงจูงใจให้นักเรียนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตของตัวเองและของประเทศชาติสืบไป.../ชินกร มัชปโม ภาพ/ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สปช.สพป.บร.๑ รายงาน

รายละเอียด
chumniscout58

เขตพัฒนาการศึกษาชำนิ จัดพิธีสวนสนามลูกเสือ

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายพิภพ หนูขวัญ นายอำเภอชำนิ เป็นประธาน พิธีสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ของเขตพัฒนาการศึกษาชำนิ ณ สนามโรงเรียนอนุบาลชำนิ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่ ๑ กรกฎาคม ของทุกปีเป็น "วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ" หรือ "วันลูกเสือ" พิธีสวนสนามครั้งนี้ มีลูกเสือโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน ๑๗ โรงเรียน ผู้กำกับและลูกเสือ จำนวน ๖๘๔ คน (นายสุริยา พวงมาลัย ถ่ายภาพและรายงาน)

รายละเอียด
uthai1studytour58

โรงเรียนสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 1 ดูงานที่โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 คณะครูจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จำนวน 23 โรงเรียน รวม 55 คน ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL) ที่โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งคณะผู้ศึกษาดูงานได้ศึกษาดูงานการจัดทำสนามเด็กเล่นแบบ BBL การจัดห้องเรียนที่กระตุ้นสมอง การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาการทางสมอง และการผลิตสื่อ BBL ของคณะครูโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม โดยการดูงานในครั้งนี้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3 ได้แสดงกิจกรรม Cup Song ให้คณะผู้ศึกษาดูงานได้รับชม โดยมีคณะศึกษานิเทศก์จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำท้องถิ่นร่วมให้การต้อนรับ...(ธนภัทร สิริวาส รายงาน / บารมี ศรีรักษา … ถ่ายภาพ)

รายละเอียด
dreamkid58

สายสัมพันธ์สานฝันเยาวชน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 นายสมชาย ทองสีมัน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำคณะผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ ออกเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองสองห้องตามโครงการ “สายสัมพันธ์สานฝันเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2558″ ซึ่งในโครงการประกอบด้วย การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 20 ทุน ปลูกต้นไม้ เลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนักเรียน รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนที่มาร่วมต้อนรับ....( เกียรติศักดิ์ รสจันทร์…รายงาน)

รายละเอียด
plangrouplp458

"ประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่ม รร.ลำปลายมาศ ๔"

เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายสมชาย สุเรรัมย์ ผู้ำนวยการโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม ในฐานนะประธานกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ได้นำคณะผู้บริหารในกลุ่มฯจำนวน ๑๐ คน ประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ณ ห้องประชุมเขื่อนสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการเตรียมการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีผู้บริหารภายในกลุุ่มร่วมมือกันจัดทำแผนปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นอย่างดี..(ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย ปสช.สพป.บร.๑ ายงาน)

รายละเอียด
khoksanuandrug58

โคกสนวนเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต้านยาเสพติด

เมื่อ วันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายสุริยา พวงมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสนวน นำคณะครู นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖-มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านยาเสพติด ที่วัดระหานธุดงคสถาน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน กับ โรงเรียนบ้านโคกสนวน ซึ่งงบประมาณค่าดำเนินการทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน เป็นผู้สนับสนุนทั้งหมด ทางโรงเรียนบ้านโคกสนวน จึงขอประกาศอนุโมทนาบุญ และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ (นางแก้วตา เติมงาม ถ่ายภาพ นายสุริยา พวงมาลัย รายงาน)

รายละเอียด
thairocket58

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ

“กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ” เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมประเพณีบุญบั้งไฟ จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบนแสลงพัน ซึ่งประกอบด้วยขบวนรำเซิ้งและขบวนบั้งไฟของโรงเรียนและของหมู่บ้าน จำนวน ๑๓ ขบวน โดยมีนายโสภณ ซารัมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มาเป็นประธานในพิธี ได้รับการต้อนรับจากนายวิษณุ สุบินวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันพร้อมทั้งคณะผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลแสลงพันตำบลใกล้เคียง กิจกรรมในงานประกอบด้วย การประกวดขบวนฟ้อนรำสวยงาม การประกวดบั้งไฟตกแต่งสวยงามชิงเงินรางวัล ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีของชาวอีสานให้คงอยู่คู่กับคนอีสานและลูกหลานสืบไป.../ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สปช.สพป.บร.๑ ภาพ/รายงาน

รายละเอียด
swimwangnue58

อบต.วังเหนือจัดให้ความรู้ป้องกันการจมน้ำแก่นักเรียน 2 รุ่น

อบต.วังเหนือ จัดโครงการให้ความรู้ป้องกันการจมน้ำแก่นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในตำบลวังเหนือ ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก และโรงเรียนวัดบ้านกะหาด เพื่อให้นักเรียนความความรู้ มัทักษะในการว่ายน้ำ สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัยจากการจมน้ำได้ โดยเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายสัญญา ชาญวิเศษ นายก อบต.วังเหนือ พร้อมด้วย นางกาญจนา เขมะปัญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และนายวิชชา กลิ่นวงศ์ ผอ.โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก ได้ร่วมจัดกิจกรรม โครงการวังเหนือป้องกันเด็กจมน้ำให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก และโรงเรียนวัดบ้านกะหาด ณ บริเวณสนามหน้า อบต.วังเหนือ โดยมี อ.สถาพร ศรีวรรณ ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และรุ่นที่ ๒ จัดขึ้นในวันที่ ๑๗ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีนักเรียนจากโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก และโรงเรียนวัดบ้านกะหาด เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๐ คน .... (ทรงภพ แสงตระการ… รายงาน)

รายละเอียด
eva5pfhase2

สพฐ.ประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น ระยะที่ ๒

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูผู้สอนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนายอรุณ พรหมจรรย์ และนายธนัฐชัย ตาควัน คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ.ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในสถานศึกษา ๕ ประเภท ได้แก่ โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดีศรีตำบล ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. ด้านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง การเสริมสร้างค่านิยม ๑๒ ประการ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเกณฑ์และเงื่อนไขใน ๕ ประเภทนี้ โดยมี นายประมวล บุญทีฆ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และคณะร่วมต้อนรับ.....( ประทีป หีบแก้ว… รายงาน)

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

โครงการรักษ์ภาษา

rakpasa54

โครงการรักษ์ภาษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการรักษ์ภาษา ซึ่ง เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาจัดแข่งขันทักษะภาษาไทยของนักเรียน ประเด็น ?พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน? สำหรับกิจกรรมที่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดขึ้น ผลการแข่งขันดังนี้... ระดับชั้น ป.1-3 การเขียนเรื่องจากภาพมีนักเรียนเข้าแข่งขัน 18 โรงเรียน ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ชาญาดา เกรียรัมย์ และ ด.ช.กันต์ศักดิ์ ทองสะอาด โรงเรียนบ้านถาวร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.สุนีย์ คะเลรัมย์ และ ด.ช.ศุภชัย อักษรศรี โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.สุวิชา เพาะพูน และ ด.ญ.อรวรา อาจทวีกุล โรงเรียนเบญจคามวิทยา.... ระดับชั้น ป.4-6 การเขียนเรียงความ มีนักเรียนเข้าแข่งขัน 20 โรงเรียน ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ธารารัตน์ อิสณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.ศิริลักษณ์ สถาน โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.สุจิตรา ปิยะวงศ์ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)...

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 15049 บุคคลทั่วไป และ 62 สมาชิก ออนไลน์

Site Login