librarysamromg58

ชุมชนร่วมสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติให้โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง

เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 นายเอกชัย กาญจนา รองผอ.สพป.บร.1 เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารห้องสมุด “เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” ณ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 3 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยนายพัชรินทร์ มีพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งและคณะครูให้การต้อนรับ งบประมาณในการก่อสร้างอาคารห้องสมุดหลังนี้ได้จากเงินบริจาคของคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และท่านผู้ใหญ่ใจดี คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ, ทำบุญตักบาตร, ถวายภัตตาหารเพล, กิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา, การแสดงของนักเรียนระดับช้้นต่างๆ ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคเงิน และร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมรับมอบอาคารห้องสมุดในครั้งนี้ .... (พัชรินทร์ มีพัฒน์…รายงาน)

รายละเอียด
directorsport58

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหาร “เบญจมิตรเกมส์ ครั้งที่ ๖

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหาร “เบญจมิตรเกมส์ ครั้งที่ ๖” เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ “เบญจมิตรเกมส์ ครั้งที่ ๖” ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขัน การแข่งขันกีฬาจัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง ๕ เขตพื้นที่การศึกษา โดยภาคกลางวัน มีการแข่งขันกีฬา ทั้งหมด ๖ ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล(ชาย),วอลเลย์บอล(หญิง),กีฬาเซปักตะกร้อ(ชาย),กีฬาเปตอง(ทีมผสม),กีฬากอล์ฟและกีฬาสนุกเกอร์ ภาคกลางคืนมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์และจับฉลากรางวัล.../ ขอบคุณภาพจากเฟสบุ๊ค อ้วน บุรีรัมย์/ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สปช.สพป.บร.๑ /รายงาน

รายละเอียด
openhousemuang658

เปิดบ้านโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

“เปิดบ้านโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์” เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ นายธีรยุทธ โปรยไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ เป็นประธานเปิดงานแสดงผลงานโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ (Open House) และการประชุมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบผลการดำเนินงาน ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน การแสดงบนเวที การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนในแต่ละระดับช่วงชั้น โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและแขกที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก.../ด.ช.ทักดนัย แนวณรงค์ ภาพ/ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สปช.สพป.บร.๑ /รายงาน

รายละเอียด
doctornongpaong58

หน่วยแพทย์ พอ.สว.โรงเรียนบ้านหนองพะอง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นายทำนอง ศรีเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.(แพทย์อาสา สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์)จังหวัดบุรีรัมย์ ณ โรงเรียนบ้านหนองพะอง ตำบลละลวด อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุทัศน์ ขันธหัตถ์ ปลัดอาวุโส รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอชำนิ นายยุทธศิลป์ สุดหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพะอง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอชำนิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา นางสโรชินี โอชโร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และ นางสาวสมจิตร สังขรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีมอบชุดยาพระราชทาน มอบทุนการศึกษานักเรียน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนชาวตำบลละลวด มอบพันธ์ปลา พันธ์ไม้ และนอกจากนี้หน่วยงานระดับจังหวัดและอำเภอชำนิได้ออกบริการประชาชนด้านต่างๆอาทิ ด้านการแพทย์ เกษตรจังหวัด/อำเภอ คลังจังหวัด แรงงานจังหวัด ที่ดินจังหวัด ประมงจังหวัด เป็นต้น งานครั้งนี้ประชาชาชาวตำบลละลวด อำเภอชำนิได้รับประโยชน์ มีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก (นายสุริยา พวงมาลัย ถ่ายภาพและรายงาน)

รายละเอียด
areastandard58

การประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นางภาวนี ธำรงเลิศฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สพฐ. ประธานคณะกรรมการติดตามการบริหารและการจัดการมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และคณะ ประกอบด้วยนางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ และนางสาวธีรวรรณ บุญบำรุง นักวิชาการศึกษา ได้ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง ๓ มาตรฐาน ประกอบด้วย การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และผลการดำเนินงานและการจัดการศึกษา

รายละเอียด
shortplaytoobchang58

โรงเรียนบ้านตูบช้าง ชนะเลิศละครสั้นภาษาอังกฤษ

นายรัฐพล วิลัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูบช้าง เปิดเผยว่า โรงเรียนบ้านตูบช้าง ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักเรียนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้นม.๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ ซึ่งจัดขึ้นที่อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย เด็กหญิงศิริพร สังข์ทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เด็กหญิงกัญญารัตน์ เจริญพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เด็กหญิงกันยา มุ่งดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เด็กชายนพดล วิลาวรรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ นางสาวชนาภา มนตะราช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยมีนางสาวพรวรินทร์ สำเริงรัมย์ และนางสิริกาญจน์ ธัญโรจน์วรภัทร เป็นครูผู้ฝึกสอน ......(พรวรินทร์ สำเริงรัมย์ … รายงาน)

รายละเอียด
shortfilmabr58

อนุบาลบุรีรัมย์คว้ารองชนะเลิศ อันดับ ๑ ภาพยนตร์สั้น

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ได้แสดงความยินดีและมอบรางวัลให้แก่คณะครูและนักเรียน ที่เป็นตัวแทนไปการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับ ป.๑ – ๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับประเทศ ที่เมืองทองธานี และได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ ซึ่งได้รั้บเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ จงปัตนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เด็กชายณรงค์วิทย์ อังกุลดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เด็กหญิงณิชารีย์ สีโสภณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เด็กหญิงภัณฑิรา แป้นทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เด็กหญิงฏิปาสวี วาลีประโคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยมีนายเรืองยศ ล้อธีรพันธ์ นางรัฐกานต์ ล้อธีรพันธ์ และนางขนิษฐา นิวัตินุวงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษเป็นผู้ควบคุมทีม ....(ประทีป หีบแก้ว…. รายงาน)

รายละเอียด
disability58

ชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันเล่านิทานเด็กบกพร่องทางร่างกาย ม.1-3

โรงเรียนบ้านหลักเขต กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันเล่านิทานเด็กบกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ได้แก่ เด็กชายรัฐธรรมนูญ กะสันรัมย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวบัณฑิตา ตะวันหะ ได้รับการสนับสนุนโดย ท่านผู้อำนวยการหาญ พิทักษ์สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักเขต ท่านสุดเขต บำรุงแคว้น อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักเขต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง และท่านสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กับโรงเรียนบ้านหลักเขต....(ชนาวุฒิ ทรงรัมย์... รายงาน)

รายละเอียด
sportmuang858

การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนเมือง ๘ เกมส์ ครั้งที่ ๓

“การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนเมือง ๘ เกมส์ ครั้งที่ ๓” เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีนายสนอง สดไสย์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาในคั้งนี้ ซึ่งมีโรงเรียนในเขตพื้นที่ ๓ ตำบลเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วยตำบลสะแกโพรง ตำบลสองห้องและตำบลเมืองฝาง จำนวน ๑๖ โรงเรียน ดังนี้ ร.ร.บ้านหนองมะเขือ,ร.ร.บ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ),ร.ร.สะแกโพรงอนุสรณ์,ร.ร.บ้านสมสนุก, ร.ร.บ้านหนองไผ่,ร.ร.บ้านโนนแดง,ร.ร.บ้านหนองสองห้อง,ร.ร.วัดบ้านเมืองฝาง,ร.ร.บ้านกระเดื่อง,ร.ร.บ้านตลาดชัย,ร.ร.บ้านร่มไทร,ร.ร.วัดบ้านเมืองดู่,ร.ร.บ้านโคกกลาง,ร.ร.บ้านโคกระกาน้อย,ร.ร.บุญถึงวิทยานุสรณ์ และ ร.ร.สองห้องพิทยาคม โดยมีการแข่งขันตั้งแต่วันที่ ๙-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆและกรีฑาประเภทลู่ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น วัตถุประสงค์การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการรักการออกกำลังกาย การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเพื่อสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ ให้เกิดขึ้นและยั้งยืนตลอดไป.../ ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สปช.สพป.บร.๑ ภาพ/รายงาน

รายละเอียด
bcm58

ผวจ.บุรีรัมย์ ติดตามนโยบาย B-CM Model

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 นายเสรี สีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เดินทางมาประชุมติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการรายกรณี B-CM Model :Buriram Case Management Model ตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งได้มีเป้าหมายสูงสุด คือ “บุรีรัมย์ สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1” และกำหนดปัจจัยความสำเร็จไว้ 9 ด้าน เพื่อสร้างความความเข้มแข็งแก่ประชาชน โดยการวางรากฐานชุมชนเข้มแข็งตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ในส่วนของหน่วยงานด้านการศึกษาได้รับผิดชอบปัจจัยความสำเร็จข้อที่ 2 คือ “มีปัญญา” เพื่อร่วมกันวางแนวทางสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน ให้มีความรู้ความสามารถในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมบนความพอเพียง และพึ่งพาตนเองได้ โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมและสรุปผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 5 เขต ซึ่งเป็นการติดตามการดำเนินงานเป็นครั้งแรก และจะมีการประชุมติตามทุก 3 เดือน เพื่อร่วมกันสรุปผลและนำเสนปัญหาอุปสรรค เพื่อร่วมกันหาแนวทางดำเนินการไปสู่จุดหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ............... (ศากุน ศิริพานิช…รายงาน)

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

โครงการรักษ์ภาษา

rakpasa54

โครงการรักษ์ภาษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการรักษ์ภาษา ซึ่ง เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาจัดแข่งขันทักษะภาษาไทยของนักเรียน ประเด็น ?พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน? สำหรับกิจกรรมที่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จัดขึ้น ผลการแข่งขันดังนี้... ระดับชั้น ป.1-3 การเขียนเรื่องจากภาพมีนักเรียนเข้าแข่งขัน 18 โรงเรียน ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ชาญาดา เกรียรัมย์ และ ด.ช.กันต์ศักดิ์ ทองสะอาด โรงเรียนบ้านถาวร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.สุนีย์ คะเลรัมย์ และ ด.ช.ศุภชัย อักษรศรี โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.สุวิชา เพาะพูน และ ด.ญ.อรวรา อาจทวีกุล โรงเรียนเบญจคามวิทยา.... ระดับชั้น ป.4-6 การเขียนเรียงความ มีนักเรียนเข้าแข่งขัน 20 โรงเรียน ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ธารารัตน์ อิสณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.ศิริลักษณ์ สถาน โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.สุจิตรา ปิยะวงศ์ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)...

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 54462 บุคคลทั่วไป และ 8 สมาชิก ออนไลน์

Site Login