bumakihampommedal547

บุมะขามป้อม คว้า 3 ทอง 1 ทองแดง ระดับภาค ไปต่อระดับชาติ 1 รายการ

โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ที่ จังหวัดสกลนคร ซึ่งในครั้งนี้โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 6 รายการ ผลการแข่งขัน มีดังต่อไปนี้ 1. การแข่งขันการพูด ภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ระดับ ม.1-3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปแข่งต่อในระดับชาติต่อไป 2. การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ระดับ ม.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 3.การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.1-3 รางวัลเหรียญทอง ได้ลำดับที่ 7 4.การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ระดับ ม.1-3 รางวัลเหรียญทองแดง 6. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ระดับ ม.1-3 ได้เข้าร่วม และ 7. การแข่งขัน Spelling bee ระดับ ม.1-3 โดยการเข้าร่วมในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 11 คน และครูผู้ฝึกซ้อม จำนวน 5 คน ... การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่โรงเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันต่อในระดับชาติ คือ การแข่งขันการพูดภาษอังกฤษ Impromptu Speech ระดับ ม.1-3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง โดยนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันคือ เด็กหญิงนิภาพร จะชานรัมย์ นักเรียนชั้น ม.3 โดยมีนางลำพวน ฤทธิแก้ว เป็นผู้ฝึกสอน .... (รพีพร ศรีรักษา / รายงาน)

รายละเอียด
khoksanuanscholar57

นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสนวน รับมอบทุนการศึกษา มูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค

เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายจักรดุลย์ ศรีสุวรมนตรี ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษา มูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค (ผู้จัดการ ธ.ก.ส.คนแรก) ให้แก่ ด.ช.ณัฐพร ยังโนนตาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสนวน อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนทุน ๗,๐๐๐ บาทต่อปี ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี และนอกจากนี้ทาง ธ.ก.ส. สาขาชำนิ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ จัดประชุมสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการอำเภอชำนิ พิธีมอบเงินให้แก่ตัวแทนเกษตรกร ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย (ไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท) ธ.ก.ส.ชำนิสามารถเบิกจ่ายเงินให้เกษตรกรผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือแล้ว ประมาณ ๙๐% ได้รับเงินแล้วจำนวน ๓,๓๔๘ ราย จำนวนเงิน ๔๐ ล้านบาท การบริการตรวจสุขภาพ การบริการร่วมออมเงินกับสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. และจับรางวัลผู้โชคดีในสัปดาห์การออม (ออม ๑๐๐ ลุ้น ๑๐ ล้าน) นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ นายอำเภอชำนิ ร่วมออมเงิน วันนี้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อลุ้น ๑๐ ล้าน ขอให้ท่านนายอำเภอ รวยแล้วรวยอีกนะครับ ส่วน ผอ.สุริยา กับผอ.ยุทธศิลป์ ออมคนละ ๕๐๐ บาท หวังลุ้น ๑๐ ล้าน ฮือ! ค้ากำไรเกินควร และนอกจากนี้ ธ.ก.ส.ชำนิ ได้มอบทุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนธนาคาร(โรงเรียนบ้านหนองพะอง)จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ขอขอบคุณและต้องกดไลค์ให้ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาชำนิ และเกษตรอำเภอชำนิ ที่ร่วมแรงแข็งขัน ทำให้เกษตรกรมีความสุขเร็วขึ้นโดยถ้วนหน้า (นายสุริยา พวงมาลัย ถ่ายภาพและรายงาน)

รายละเอียด
tebkasattreestudytour57

โรงเรียนเทศบาลเทพกระษัตรี ดูงานการศึกษาปฐมวัยที่อนุบาลบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ นางอวยพร ปาระณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเทพกระษัตรี จ.ภูเก็ต และคณะผู้บริหารเทศบาล ได้แก่ นายพรศักดิ์ สารกิตินภากุล รองนายกเทศมนตรีฯ นายสมนึก วิจิตต์รัตน์ ปลัดเทศบาลเทศบาลเทพกระษัตรี พร้อมด้วยคณะครู เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารสถานศึกษาและการจัดการพัฒนานักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ โดยมีนายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ต้อนรับ ทั้งนี้่นางเจนจิรา ศิริเลขอนันต์ ซึ่งได้รับรางวัล”คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๗ ด้านการศึกษาปฐมวัยและคณะครูสายชั้นปฐมวัย นำเสนอแนวทางและผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ...(ประทีป หีบแก้ว.. รายงาน)

รายละเอียด
chumni5dec57

อำเภอชำนิทำดีถวายพ่อหลวง

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ นายอำเภอชำนิ พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมใจจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งในภาคเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เวลา ๐๙.๐๙ น.พิธีถวายราชสดุดี และเวลา ๑๙.๑๙ น.พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร (นายสุริยา พวงมาลัย ถ่ายภาพและรายงาน)

รายละเอียด
patairinroad57

รับมอบถนนคอนกรีต โรงเรียนบ้านผไทรินทร์

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบ และเปิดป้ายถนนคอนกรีตในโรงเรียนบ้านผไทรินทร์ ซึ่งชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน ๕ หมู่บ้าน และศิษย์เก่า ร่วมกับนายเมธา พวงเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู- นักเรียนจัดทอดผ้าป่าสามัคคีหาทุนสร้างให้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน รวมมูลค่า ๙๖๓,๘๐๒ บาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลทีทรงเจริญพระชนมายุ ๘๗ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในโอกาสเดียวกันนี้ได้จัดให้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย.... (ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี .. รายงาน)

รายละเอียด
area1dadday57

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงนามถวายพระพร

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้นำคณะผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๗ พรรษา๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยเชิญชวนบุคลากรทุกคนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ และร่วมลงนามถวายพระพรได้ทุกวัน ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดโต๊ะหมู่ถวายพระพรไว้ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร ๑ .... (ศากุน ศิริพานิช… รายงาน)

รายละเอียด
khokwatdadday57

รร.บ้านโคกวัด จัดกิจกรรมวันพ่อ

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านโคกวัด อ.เมืองบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น โดยมีนายสัมพันธ์ ทัศนาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู นักเรียนทุกคน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่กำลังจะมาถึง และให้ทุกคนตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด เป็นหนึ่งในกิจกรรมการปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ และให้นักเรียนทุกคนระลึกพระคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิดด้วย ...... (ออมสิน จรูญรักษ์ .. รายงาน)

รายละเอียด
qualityedu57

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สำหรับศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งสพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการพัฒนาได้แก่ รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ รวม ๒๕ คน ระยะเวลาในการพัฒนา ๔๐ สัปดาห์ ทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘ เน้นให้ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง พบวิทยากร ปฏิบัติกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน และการทดสอบวัดความรู้ โดยผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นหัวหน้าทีมวิทยากรตลอดการอบรม ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาความสามารถด้านการบริหารจัดการ กำกับ ติดตาม และการนิเทศที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ....(ศากุน ศิริพานิช .. รายงาน)

รายละเอียด
ptt57

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์“เปิดโลกก๊าชธรรมชาติกับ ปตท.”

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์“เปิดโลกก๊าชธรรมชาติกับ ปตท.” เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ส่วนสื่อสารกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นฯและกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมโครงการพลังงานสัญจร “เปิดโลกก๊าชธรรมชาติกับ ปตท.” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานปิโตรเลียม ตั้งแต่การกำเนิดจนถึงการใช้ประโยชน์จากปิโตรเลียม พลังงานทดแทน และการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ให้กับนักเรียนโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ กิจกรรมดังกล่าวทำให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน นับเป็นการเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนและสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้อีกด้วย / ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สปช.สพป.บร.๑ ภาพ/รายงาน

รายละเอียด
bumakhampomcolorsprot57

โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม จัดกีฬาเขียว-เหลืองเกมส์

โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน เขียว-เหลืองเกมส์ ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีและเพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย โดยมีนายสมบัติ โยงรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลปราสาท เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีกีฬาทั้งหมด ๗ ประเภทกีฬาด้วยกัน คือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ฟุตซอล เปตอง แชร์บอล และ การแข่งขันกีฬาชักเย่อ การแข่งขันครั้งนี้ได้แบ่งนักกีฬาเป็นระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยแบ่งเป็น ๒ สี คือ สีเขียว กับสีเหลือง โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น ๒๓๐ คน ....(รพีพร ศรีรักษา …รายงาน)

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

วางแผนอัตรากำลังคน

people_plan54

การวางแผนอัตรากำลังคน ระยะ 3 ปี

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2554 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ รอง ผอ.สพป.บร1 เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนอัตรากำลังคน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2554 - 2556) ซึ่งกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.บร. 1 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ที่รับผิดชอบงานบุคคล จากโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 202 โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการคำนวณอัตรากำลังครูตามขนาดและประเภทสถานศึกษา และนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินการจัดทำข้อมูลการวางแผนกำลังคนการบริหารอัตรากำลังระยะ 3 ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษา และสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้สูงขึ้น

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 76255 บุคคลทั่วไป และ 17 สมาชิก ออนไลน์

Site Login